Water in de openbare ruimte

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren in ons land, moeten we onze steden en dorpen bestendig inrichten. Door kansen te benutten die de klimaatverandering met zich meebrengt kunnen we bebouwd gebied beter bestand maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte of hitte en mogelijke overstromingen.

Wij werken aan maatregelen die onze steden en dorpen mooier maken, de leefbaarheid verbeteren en toekomstige schade voorkomen. Voor veel maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het proces worden meegenomen.

Expertise

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23