Sportaccommodaties

Ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking doet aan sport. Een markt waar jaarlijks meer dan drie miljard euro in omgaat. Sport is maatschappelijk en economisch van groot belang. Sportaccommodaties bevorderen de leefbaarheid in de kernen. Geen wonder dat het bewegingsbeleid van gemeenten erop gericht is om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen.

De ontwikkeling, het ontwerpen en realiseren van sport- en recreatieve voorzieningen vraagt om specifieke expertise om te komen tot faciliteiten die zijn afgestemd op de sporter en recreant van deze tijd. Met name de laatste jaren geeft de krimpproblematiek, de vergrijzing van de bevolking en de decentralisaties, extra dimensies bij het opstellen van de diverse beleidsplannen. Wij vertalen de wensen van de gebruiker en de sporter naar functionele ontwerpen en inpassingen op het gebied van sportaccommodaties, golfbanen, campings en recreatieterreinen.

Expertise

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23