icon-close-black

Als bij zware regenbuien het afvalwater uit de toiletten stroomt, kan je de riolering aanpassen. Of je denkt creatiever, zoals bij de Versteeghlaan in Groenekan. Daar wordt een speelveld verlaagd om neerslagpieken op te vangen. Met de vrijkomende grond wordt op aanwijzing van de bewoners een uitdagende speelplaats aangelegd. De bewoners dromen van een ijsbaan in de winter. Naschrift: zie ijspret-in-groenekan voor het eindresultaat (foto uit De Vierklank).

de Leefbare Straat

Het project in Groenekan laat goed zien dat het loont om vanuit een breder perspectief naar problemen te kijken. “Bij wateroverlast denkt men al snel aan het vergroten van de capaciteit van de riolering. Soms zul je daar inderdaad op uitkomen, maar wat ons betreft pas als je ook alternatieven hebt bekeken. Wij gebruiken daarvoor de ‘Leefbare Straat’: een hulpmiddel om stapsgewijs belangen af te wegen en tot de beste oplossing te komen. Niet alleen technisch, maar ook op gebieden zoals klimaatbestendigheid, prettig leven en sociale cohesie. Bovendien helpt het om de omgeving goed te betrekken en een optimaal resultaat te bereiken.”

Wensen

“Wij zagen mogelijkheden om regenwater in het groen rond de woningen op te vangen. We hebben dat idee met een werkgroep van bewoners uitgewerkt. Ook bespraken we wat er leeft in de buurt en waar bewoners behoefte aan hebben. Daarnaast voerden we een data-analyse uit met de digitale tool die we hebben ontwikkeld. Je haalt er eenvoudig gegevens mee van internet, zoals eigendomsgrenzen, de verdeling koop/huur, de ligging van kabels en leidingen, beperkingen vanuit het bestemmingsplan en eventuele geplande projecten. Natuurlijk analyseren we ook de omgeving. In de Versteeghlaan ligt bijvoorbeeld een school die het groen gebruikt. Bovendien is de straat de toegangsweg naar een tennisvereniging. Dat heeft gevolgen voor het gebruik en stelt misschien aanvullende eisen.”

Alternatieve aanpak

De gemeente gaf ruimte om het rioleringsbudget in te zetten voor een alternatieve aanpak. Die bestaat uit verschillende onderdelen. Aan de straatkant worden de regenpijpen doorgezaagd, waarna het water van de daken via een gootje naar de straat loopt. Bewoners krijgen het verzoek om aan de achterkant van hun huis zelf een afvoer te maken. Ze kregen een folder met instructies en tuinideeën. De straat gaat afwateren naar het groen. Daar loopt het water naar het speelveld, dat wordt verdiept.

Gaandeweg kregen de bewoners leuke ideeën: “Je kunt de overloop van het veld dichtzetten en dan wil de buurman die bij de vrijwillige brandweer zit het wel onder water zetten. Zo krijg je een ijsbaan voor de deur. En de uitgegraven grond kan worden gebruikt voor een uitdagend speelterrein.” Eilander: “De bewoners krijgen twee zaterdagen een graafmachine met machinist en stratenmakers tot hun beschikking, die op hun aanwijzing het terrein aanleggen.”

Eigenaarschap

Zo stimuleert het project de onderlinge contacten en voelen bewoners zich eigenaar van hun omgeving. En dan is het geen enkel probleem om mee te helpen met het onderhoud door bijvoorbeeld een speeltoestel af en toe een verfje te geven.

Erik Eilander
Adviseur stedelijk water
"Bij wateroverlast denkt men al snel aan het vergroten van de capaciteit van de riolering."
Erik Eilander

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Erik.

+31 (0)6 239 668 39