icon-close-black

We horen om ons heen steeds vaker dat we duurzamer moeten gaan leven. Je staat er dan waarschijnlijk niet direct bij stil dat het grasveld van bijvoorbeeld de plaatselijke voetbalclub hierbij een belangrijke rol kan spelen. De grasmat kan vaak veel duurzamer worden aangelegd, waardoor niet alleen de waterhuishouding van dit grasveld beter gereguleerd wordt, maar waarbij dit veld ook als opvangreservoir bij hevige regenval of overstromingen kan dienen. Het blauwe sportpark (www.blauwe sportparken.nl) is geboren.

Wat is een blauw sportpark?

Sportparken die duurzaam zijn aangelegd en waterneutraal zijn, noemen we blauwe sportparken. Gezien de klimaatverandering is het belangrijk om zuinig te zijn met water. Een blauw sportpark is zo aangelegd dat regenwater zoveel mogelijk vastgehouden wordt om verdroging te voorkomen. Het kwalitatief goede hemelwater kan daarnaast hergebruikt worden bij de bewatering van de natuurlijke grasvelden.

We kijken hoe we duurzaamheid zoveel mogelijk in het gehele project kunnen doorvoeren. We denken dus niet alleen aan het grasveld, maar ook aan de omgeving. Op een sportpark kun je vaak ook ledverlichting aanbrengen of bestaande materialen hergebruiken. Iedere locatie is uniek en biedt andere mogelijkheden. Ook heeft elk project verschillende doelen en spelen er verschillende wensen. Bij Newae vinden we het leuk om telkens over andere innovatieve en technische oplossingen mee te denken!

Sportpark De Neul

Een mooi voorbeeld van een blauw sportpark is De Neul in Sint-Oedenrode. Dit park ligt in het waterbergingsgebied van De Dommel en de Dommelarm en had door de hoge grondwaterstand natte voetbalvelden, die al bij lichte regenval onbespeelbaar werden. In een hete zomer kwamen ze juist weer water tekort.

Newae werkte samen in een bouwteam. Dit team bestond uit Newae, sportvereniging RKSV Rhode, Gemeente Meierijstad, Waterschap De Dommel en Topgrass. Met elkaar heeft het team in 1,5 jaar tijd een blauw sportpark gerealiseerd. In dit gebied kan zoveel water worden weggezet als nodig is: bij hoge grondwaterstanden, hevige stortbuien, extreme droogte en zelfs bij overstromingen.

‘Onder de drie kunstgrasvelden wordt 2500 m3 water opgevangen in een waterbergingssysteem. Dit opgevangen water, meer dan een Olympisch zwembad vol, is dan later beschikbaar voor de bewatering van drie natuurgrasvelden. Hoe mooi kan het zijn?’, aldus Peter Glas, Watergraaf bij Waterschap De Dommel.

Een andere functie van het sportpark is waterberging voor het gehele gebied. De bestaande gebouwen zijn door middel van een schotbalkensysteem beschermd tegen hoog water. Tevens is bij de transformatie de oude, gebruikelijke sportverlichting volledig vervangen door duurzame ledverlichting.

Peter Glas
Watergraaf
"Het opgevangen water is beschikbaar voor de natuurgrasvelden. Hoe mooi kan het zijn?"
Jeroen van de Ven

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Jeroen.

+31 (0)6 533 231 79