Participatie reconstructie riool

Zoals bij veel projecten in de gemeente Wijdemeren was de aanleiding om de Overmeerweg te reconstrueren het slechte riool. Bijkomend probleem ondervond de gemeente bij de ligging van het bestaande riool. Het riool bleek onder de voortuinen van circa 80% van de aanwezige woningen te liggen. Hierdoor zou bij totaal reconstructie een groot deel van de tuinen van de bewoners op de schop gaan. Aan Newae de uitdaging om dit in samenspraak met de bewoners toch haalbaar te maken en om tegelijk een nieuwe inrichting te ontwerpen voor deze zeer krappe straat op de dijk langs de Vecht.

Een trede op de participatieladder

Door direct met de bewoners om tafel te gaan zijn alle knelpunten van de bestaande situatie vrij snel op tafel gebracht. Door de knelpunten op tekening inzichtelijk te maken en direct te voorzien van een mogelijke oplossing is samen met bewoners en gemeente een gedragen ontwerp tot stand gekomen. Hierbij is het krappe profiel van de Overmeerseweg omgevormd naar een fietsstraat met een éénrichtingsverkeersituatie voor auto’s. Uiteraard is in overeenstemming met de gemeente hiervoor een verkeersbesluit genomen. Dit had als consequentie dat ook in de omliggende straten een andere verkeerssituatie ontstond.

Het riool dat onder de voortuinen van de bewoners lag is als verloren beschouwd en vol geschuimd. Het nieuwe riool is in de nieuwe weg-as geprojecteerd, waardoor alleen de huisaansluitingen moesten worden overgezet en de overlast in de voortuinen tot een minimum werd beperkt. Het resultaat van de reconstructie van de Overmeerseweg mag er zijn. Onder grote belangstelling van de omgeving en met veel draagvlak bij bewoners en onder andere de fietsersbond is de weg door de wethouder geopend.

Gerelateerde projecten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23