icon-close-black

Hockeyers spelen het liefst op velden die snel en goed bespeelbaar zijn. Zeker op topniveau, want iedere seconde telt en het type veld kan het verschil maken tussen een goal of niet. Wanneer sporters voor de kunstgrasmat mogen kiezen uit een zandingestrooid veld of een waterveld, dan valt hun keuze vaak direct op het snellere waterveld. Sportverenigingen en gemeenten, die de velden bekostigen, hebben echter ook baat bij een lange levensduur van een speelveld. Zij verkiezen het financieel aantrekkelijkere zandingestrooide veld vaak boven een spelvriendelijk waterveld. Maar waarin onderscheiden de twee velden zich nu precies?

Verschil waterveld en zandingestrooid veld
Een zandingestrooid veld is een prima basis speelveld. De kunstgrasvezel wordt ingestrooid met zand, waardoor de grasmat sterker wordt en 13 tot 15 jaar meegaat. Bij een waterveld ontbreekt het zand en moeten de vezels voor een wedstrijd vochtig gemaakt worden. Door de aanwezigheid van water rolt de bal beter en kunnen hockeyers een sneller spel spelen. De levensduur van dit waterveld is echter beperkter: ongeveer 8 tot 10 jaar.

Voordat we de keuze maken voor een speelveld, bespreken we eerst wat onze opdrachtgever belangrijk vindt: welk resultaat heeft hij voor ogen en wie gaat het veld straks gebruiken? Daarna verrichten we technisch onderzoek naar onder andere de ondergrond, waarbij we bijvoorbeeld kijken naar de bodemgesteldheid en grondwaterstand. Tevens analyseren we de omgeving waarin we gaan werken, zodat we weten wat er al aanwezig is en wat er bij nieuwe aanleg of een reconstructie hergebruikt kan worden.

Renovatie Hockeyvelden Tegelse Hockey Club
De Tegelse Hockey Club (THC) wilde in samenspraak met de gebruikers hun velden gaan vernieuwen. De huidige velden bleken te glad en de hockeybond (KNHB) zou deze afkeuren indien de situatie niet zou veranderen. Omdat er tijdens schooltijden gymlessen worden gegeven en er na school spelende kinderen gebruikmaken van de sportvelden, is ervoor gekozen om, naast het waterveld voor de professionele hockeywedstrijden, ook een basis zandingestrooid veld aan te leggen.

De gemeente Venlo gaf aan dat zij tijdens de renovatie volledig ontzorgd wilde worden en schakelde Newae in om het project integraal te begeleiden en toezicht te houden op de daadwerkelijke realisatie van de velden.

Samen met THC en de gemeente Venlo ontwikkelden wij voor Venlo een toekomstgericht sportcentrum met velden waarop in de toekomst mogelijk ook interlands gespeeld kunnen worden. We hebben de velden binnen de beschikbare middelen, randvoorwaarden en wensen van de gemeente en vereniging kunnen bouwen. Omdat er tijdens de reconstructie van het sportpark rekening is gehouden met mogelijke uitbreidingen, hebben we hiermee de voorzet gegeven voor de doorontwikkeling van Sportpark Vrijenbroek in Tegelen.

Peter Swinkels
Gemeente Venlo
"Een geslaagd project waarbij we door de professionele werkwijze van Newae werden ontzorgd."
Jeroen van de Ven

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Jeroen.

+31 (0)6 533 231 79