icon-close-black

De Hoef is een wijk van het type naoorlogse tuinstad. Hoogbouw en laagbouw gesitueerd in een wijk met relatief veel openbare ruimte tussen de woningen. Naast de tuinen is er veel groen in de openbare ruimte aanwezig. Ondanks al dit groen overstemt de verharde openbare ruimte de omgeving. De kansen om de wijk klimaatbestendig te maken lijken voor het oprapen te liggen.

Water voor jong en oud

Groen bevordert de leefbaarheid en klimaatbestendigheid van een wijk. Door het groen onderdeel van het watersysteem te maken is de kans dat het groen ook goed in stand wordt gehouden groter. Samen met de gemeente en onze stedenbouwkundigen hebben we de uitdagingen in de wijk integraal benaderd. Bewoners hebben geparticipeerd in het project. Door hen deelgenoot te maken zijn ze gaan begrijpen hoe het watersysteem werkt. Dit leidde ertoe dat bij veel bewoners de regenpijp aan de voorzijde is afgekoppeld en er een goot voor afwatering door de voortuin is aangelegd.

De basisschool, die centraal in de wijk ligt, is betrokken bij de plannen. Toekomstig overtollig water, tijdens regenbuien, wordt zichtbaar op en rondom het schoolplein. De wadi vormt een centraal ontmoetingspunt voor de veelal oudere bewoners van de wijk, terwijl kinderen spelen met het afvloeiende water dat op het plein door de gootjes stroomt.

Bomen kappen voor een groene wijk

“Wat heeft het kappen van bomen nou met het vergroenen van de wijk te maken?” Niet veel bewoners reageerden in eerste instantie enthousiast op ons groenplan, waarbij het kappen van bomen een essentieel onderdeel vormde. Door de bewoners te betrekken, hebben we uitgelegd dat de restlevensverwachting van de reeds aanwezige bomen in de wijk slechts een jaar of 10 was. Dat zou betekenen dat bij handhaving van de bomen na 10 jaar alsnog een herplant-actie zou moeten plaatsvinden.

Het is duurzamer om de bomen weg te halen en op de juiste plaats met de juiste groeiplaatsvoorzieningen nieuwe, gezonde bomen terug te plaatsen. Door daarbij ook te letten op de locatie in de straat (schaduwwerking op zonnepanelen en het voorkomen van hittestress) vingen we meerdere vliegen in één klap. De Hoef is hiermee voorbereid op de toekomst en klimaatbestendig en duurzaam ingericht.

De basisschool, die centraal in de wijk ligt, is betrokken bij de plannen. Toekomstig overtollig water tijdens regenbuien, wordt zichtbaar op- en rondom het schoolplein. De wadi vormt een centraal ontmoetingspunt voor de veelal oudere bewoners van de wijk, terwijl kinderen spelen met het afvloeiende water dat op het plein door de gootjes stroomt.

Teun Crum
Directeur Newae
"Dit is een mooi voorbeeld van hoe een rioolproject bijdraagt aan structurele wijkverbetering."
Erik Eilander

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Erik.

+31 (0)6 239 668 39