icon-close-black

Handreiking Klimaatadaptatie Flevoland

Het aanpassen aan klimaatverandering is een belangrijke maatschappelijke opgave. Provincies en regionale samenwerkingsverbanden spelen daarin een prominente rol. Niet alleen wettelijk, maar ook als gangmaker. In opdracht van het Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) werken wij aan een handreiking Klimaatadaptatie.

Met onze visie ‘De Leefbare Straat’ werken we aan gave projecten in de buitenruimte. Naast participatie en leefbaarheid speelt duurzaamheid een centrale rol in deze visie. Klimaatadaptatie verdient voortdurend aandacht in inrichtingsplannen voor de buitenruimte, en zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden.

Masterclasses als inspiratiebron

Een belangrijk aspect van de handreiking is het inspireren en motiveren van stakeholders in de provincie. Door nu rekening te houden met klimaatverandering, kunnen schade en hoge kosten in de toekomst worden voorkomen. Het is daarom belangrijk dat klimaatadaptieve maatregelen worden opgenomen in processen zoals bijvoorbeeld herinrichting, beheer, onderhoud en nieuwbouw. Dit stond centraal in de serie masterclasses die we organiseerden, waarin we onder meer vooruitblikten op een integrale aanpak voor klimaatadaptatie en een wijk die het veranderende klimaat aankan.

In totaal namen ruim 100 professionals deel aan de sessies, die door de gevolgen van het coronavirus volledig online werden georganiseerd. Onder hen waren landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijke ordenaars, watertoetsers, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en beheerders van de deelnemende organisaties binnen het KAF.

Deelnemer
Masterclasses KAF
Tijdens de masterclasses kreeg ik inzicht in de mogelijkheden van klimaatadaptief bouwen. Niet alleen op objectniveau, maar op grotere schaal: de buurt of zelfs de wijk. Dat maakt het verschil voor de toekomst.

Handreiking als basis voor inrichtingsplannen

Met de handreiking en de masterclasses bieden we praktische informatie die nodig is om klimaatadaptatie een plek te geven in nieuwe en bestaande plannen voor de buitenruimte. In plaats van te focussen op de problemen die klimaatverandering veroorzaakt, richten we ons op de kansen en laten we zien wat er mogelijk is.

Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) werkt aan de opgaven uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het KAF bestaat uit vertegenwoordigers van GGD Flevoland, Rijkswaterstaat Midden Nederland, gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland. Gezamenlijk werken deze partijen aan klimaatadaptatie (kennis ontwikkelen, kennis delen, organiseren bijeenkomsten).

Lees meer op klimaatindestraat.nl.

Photo by Maarten Scheer on Unsplash

Erik Eilander

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Erik.

+31 (0)6 239 668 39