Natuurontwikkeling Grebbelinie

Op enkele plekken in Nederland komen natuur, recreatie en historie bij elkaar. Fort aan de Daatselaar ligt bij Renswoude en is onderdeel van de in WO2 zwaar bevochten Grebbelinie. Newae is gevraagd de plek in ere te herstellen en zichtbaar te maken in het landschap.

Het bos van Amerikaanse en Moeras-eik, moest wijken voor een open natuurontwikkelingsgebied waar plaats is voor spontane ontwikkeling van soorten als bijvoorbeeld Gagel. Ter hoogte van Scherpenzeel is het Valleikanaal verlegd waardoor er weinig grond op zijn plek is gebleven.

Bijzonder werk
Bijzondere uitdaging in dit project is de toegankelijkheid van het terrein. Het grootste gedeelte van de padenstructuur is bedoeld voor voetganger. Fietsers worden gedoogd, maar gemotoriseerd verkeer is absoluut niet welkom (met name motorcrossers). Specifieke oplossingen zijn gevonden waardoor machinaal onderhoud van de taluds in de toekomst mogelijk is.

Samenwerken aan resultaat
Een gecompliceerde opdracht vraagt om nauw contact met betrokken partijen. Voor deze opdracht werkte Newae samen met gemeente, provincie, staatsbosbeheer, het waterschap en projectbureau SVGV. Voor de locatie is een bijzonder uitgebreid vergunningentraject, in combinatie met explosieven- en archeologisch onderzoek, noodzakelijk geweest.

Gerelateerde projecten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23