Groene waterberging Leukerbeek

Dit project is een goed voorbeeld van hoe de gemeente Weert de strijd aangaat tegen wateroverlast. De Groene Waterberging is een uniek project. Niet alleen is het een buffer voor regenwater, ook wordt het water natuurlijk eerst gezuiverd voordat het in de Leukerbeek stroomt. Dit zorgt voor meer evenwicht in de natuur. Dat blijkt wel uit de vele vogels die zich hier weer nestelen. Ook maakt de groene omgeving en de Leukerbeek dit tot een mooi wandelgebied waar veel te zien is.

De Groene Waterberging is aangelegd om overstroming van het riool en wateroverlast op straat tegen te gaan. Het riool kan het water van een extreme regenbui dat in korte tijd valt niet altijd opvangen. Daarom wordt het regenwater opgevangen in de Groene Waterberging. Het water wordt vervolgens zuiver gemaakt in een rietveld. Daarna stroomt het schone water in de Leukerbeek. Deze natuurlijk aangelegde waterberging is in samenwerking met het Waterschap Limburg aangelegd.

Wateroverlast samen aanpakken

Natte en droge periodes nemen toe door de verandering van het klimaat. De hevige regenbuien van de laatste jaren illustreren dat goed en zorgen voor overlast. Het is daarom van belang de piekafvoer van regenwater te verminderen en tegelijkertijd het water zo lang mogelijk vast te houden in de bodem. Daarmee voorkomen we overstromingen in natte periodes en uitdroging van de grond in periodes van droogte. Dat kan de gemeente niet alleen. Ongeveer 50% van het verharde oppervlakte in Weert is van de gemeente. Dit betekent dat ongeveer 50% van anderen (particulieren, ondernemers, etc.) is. Dat maakt dat we samen de gevolgen van wateroverlast moeten aanpakken.

Maatregelen

De gemeente Weert vraagt inwoners mee te doen en maatregelen te treffen om wateroverlast te beperken. Zo is er bijvoorbeeld een subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Ook stimuleert de gemeente inwoners om stenen uit de tuin te halen en te vervangen door groen. Wie geen eigen tuin heeft, kan eventueel een geveltuin maken. Naast maatregelen die inwoners kunnen uitvoeren, werkt de gemeente ook aan acties om overlast te verminderen.

Gerelateerde projecten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23