icon-close-black

Bij Newae zijn we niet alleen maar bezig met het voorbereiden van projecten, maar schrijven we ook graag beleidsnotities. Met een gedegen onderzoek duiken we diep in de materie, waarna we onze conclusies in een uitgebreid rapport presenteren. Uiteraard doen we ook aanbevelingen, zodat de beleidsnotitie niet in de kast belandt, maar in de praktijk kan worden toegepast.

Mogelijke milieu- en gezondheidsrisico’s rubbergranulaat

In het najaar van 2016 wijdde Zembla een uitzending aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat in kunstgrasvoetbalvelden, waarop een brede maatschappelijke discussie ontstond over het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden en de mogelijke milieurisico’s die dit met zich meebrengt. Door de koepel van milieuorganisaties werden aangiften gedaan tegen gemeenten, sportclubs en bandenleveranciers.

“Wanneer belangrijke maatschappelijke thema’s breed in de media uitgemeten worden, kun je dit niet negeren en moet je hier als overheidsinstantie of ondernemer iets mee doen”, legt Wim Glaap, adviseur Sport en Ruimte bij Newae, uit. “Als adviseurs voor de buitenruimte doen wij graag een onpartijdig, adviserend onderzoek, waarbij we de mogelijkheden van de verschillende materialen, wet- en regelgevingen en wensen van de eindgebruiker tegen het licht houden.”

Kunstgrasvelden sportparken gemeente Culemborg

De gemeente Culemborg wilde, voordat zij voor de buitensportparken Terwijde en Parijsch de kunstgrasvelden ging vervangen, weten wat er speelde op het gebied van milieu en gezondheid en of dit, naast de financiële component, aanleiding zou geven om een ander infillmateriaal dan rubbergranulaat toe te passen. Newae heeft dit met een beleidsnotitie helder in beeld gebracht en deed hiervoor onafhankelijk onderzoek. Dit bestond enerzijds uit de gezondheidsonderzoeken van het RIVM en ECHA en milieukundig onderzoek van het RIVM en anderzijds uit eigen brancheonderzoek naar hittestress en verspreiding van microplastics.

Na de presentatie van dit onderzoek aan de gemeente Culemborg en de sportverenigingen, is er gekeken naar alle wensen en eisen van de betrokken partijen. Bovenaan het prioriteitenlijstje van de sportverenigingen stond hittestress. De verenigingen wilden het liefst een sportveld dat afgestrooid was met kurk, zodat de temperatuur van het veld op een hete dag met 20 graden verlaagd zou kunnen worden. Echter, een veld met rubbergranulaat geeft de beste speltechnische eigenschappen en is financieel vele malen aantrekkelijker. Omdat uit het onderzoek van het RIVM bleek dat er geen gezondheidsrisico’s zijn bij het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden, hebben de sportclubs en gemeente uiteindelijk toch gekozen voor een sportveld dat ingestrooid is met rubber.

“De gemeente en sportverenigingen waren zo enthousiast over onze beleidsnotitie en aanpak, waardoor we nu bezig zijn met de voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering van het project. Er wordt nu al een gedeelte van het werk uitgevoerd en de komende drie jaar wordt er nog meer aangelegd!”, vertelt Glaap enthousiast. “De gemeenteraad heeft de toezegging gedaan dat we nu met rubber gaan werken, maar dat we de markt wel mogen blijven volgen. Als er aanleiding mocht zijn om nieuwe ontwikkelingen nader te onderzoeken of toe te passen, dan is er de ruimte gegeven om de beleidsnotitie nogmaals tegen het licht te houden.”

Wim Glaap

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Wim.

+31 (0)6 502 379 39