Organisatieadvies

Met de verschuiving van de rol van de overheid worden de nodige vragen gesteld aan de wijze van organisatie van projecten en processen. Wij analyseren en onderzoeken de huidige en gewenste situatie. Op basis daarvan schetsen wij mogelijke organisatievarianten.

Het moment en onderwerp bepaalt welke bestuursvorm het meest geschikt is. Wensen en eisen vinden hun weg in een pragmatisch plan, waarmee maatregelen in de structuur en/of het management getroffen worden om de organisatie efficiënter en meer vraaggericht te laten functioneren.

Expertise

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23