Inzicht:
Circulaire economie

Nederland maakt zich op voor een circulaire economie. Bedrijven als Newae spelen met advies- en ingenieursdiensten in op kansen. Nu de economie aantrekt kan het snel gaan. Er ontstaat meer ruimte voor innovatie en ontwikkeling.

Zit je met beleidsmakers en managers om de tafel, dan spreek je in dit soort termen. Met projectleiders en beheerders heb je het bijvoorbeeld over hergebruik van materialen en duurzame energie. Van gemeenten en sportverenigingen krijgt je onder meer vragen over ledverlichting, zonnepanelen en duurzaam materiaalgebruik. Een kunstgrassportveld is opgebouwd uit een zandbed, een sporttechnische laag en vervolgens de mat. In bestekken voor een nieuw sportveld accepteren we niet alle materialen die aangeboden worden, om juist de herbruikbaarheid van materialen te waarborgen voor de toekomst. We denken daarmee vooruit. Want als de sportmat na een jaar of tien aan vervanging toe is, kan de sporttechnische laag veelal nog mee. Is daarvoor een milieubelastend materiaal gebruikt, dan bestaat de kans dat deze over tien jaar niet meer mag en alsnog verwijderd moet worden. Dit soort problemen kun je beter voorkomen.

Ook in een aanbestedingsproces is het belangrijk om circulariteit te stimuleren. Bijvoorbeeld door wanneer gegund wordt op de beste prijs-kwaliteitverhouding op kwaliteitsaspecten punten te geven aan circulaire toepassingen en werkwijzen. Hierin willen we de aannemerij de vrijheid geven in het aanreiken van eigen slimme oplossingen voor verduurzamingsvraagstukken. Ik denk dat de komende jaren grote stappen worden gezet richting een circulaire economie. Bij een nieuwe (her) inrichting van de buitenruimte worden vaak nieuwe materialen aangevoerd, terwijl er nog zoveel mogelijkheden zijn tot hergebruik. Het herinrichtingsproject in park ’t Groeske in Groesbeek is een geslaagd voorbeeld. De waterloop de Groesbeek was vroeger onderduikerd en is in het park weer zichtbaar gemaakt. De beek wordt nu ingezet voor waterberging en afkoppeling van regenwater en dient daarnaast als park en speelgelegenheid. De duikerbuizen zijn hergebruikt voor de speeltuin, en de gekapte bomen zijn teruggekomen als speeltoestellen en verwerkt in de loopbruggen.

Meer weten?

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23