Inzicht:
Blauwe Sportparken

Wij staan binnen de branche van sport- en cultuurtechniek voor de uitdaging om in de toekomst sportparken te hebben, waarop de sporter te allen tijde onder goede condities kan sporten. De nieuwe klimaatscenario’s vormen een bedreiging in zowel de natte als de droge perioden in het jaar. Wij hebben in de afgelopen zomer al ervaren welke invloed dit heeft op de samenleving en onze sportaccommodaties. Het is dan ook van belang om tijdig aan de slag te gaan om oplossingen te vinden die niet alleen functioneel maar ook duurzaam zijn.

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie gezamenlijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed als mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Er is afgesproken dat deze partijen uiterlijk in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust gaan handelen.

Waterschap De Dommel en Newae hebben in dit kader inmiddels enkele mooie voorbeeldprojecten gerealiseerd, waarbij te zien is wat er allemaal mogelijk is op dit gebied. Dit heeft onder andere geleidt tot het nieuwe concept `Blauwe sportparken` waarmee het waterschap de reeds toegepaste technieken wil uitbreiden naar ander sportparken binnen het stroomgebied.

Heeft u suggesties voor klimaatbestendige en waterrobuuste sportparken, kijk dan op www.blauwesportparken.nl en vermeld daar uw idee.

 

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23