Inzicht:
Assets in de buitenruimte

Het zien van kansen in de buitenruimte is voor de meeste stakeholders van openbare en publieke ruimte niet moeilijk. Soms is het zelfs de overvloed aan ideeën die zorgt voor een stroperig proces. Bovendien is in het traditionele denken niet nauwkeurig te duiden of de buitenruimte optimaal beheerd wordt. Dat kun je als overheid ook onmogelijk alleen bedenken. Juist door samen te werken met betrokken partijen, kunnen duurzame en rendabele oplossingen worden bedacht voor het gemeenschappelijk kapitaal.

Steeds vaker wordt de term “assetmanagement” gebruikt binnen de overheid voor het integrale beheer van het overheidskapitaal. Newae ziet assetmanagement als een professioneel samenwerkingsproces dat stuurt op het meest duurzame resultaat op fysiek, sociaal en economisch vlak. Het bevordert een integrale aanpak en life-cycle denken. Mooie termen, maar hoe pak je dat nou eigenlijk aan?

Bijvoorbeeld door bij het bestuur van de leefomgeving steeds oog te houden voor de bewegingen in de gemeenschap. Hierdoor ontstaat een lerend systeem (zoals bijvoorbeeld in het assetmanagementsysteem ISO 55000). Daarin wordt een visie of hoger doel zoals leefbaarheid, duurzaamheid of veiligheid in stappen vertaald tot realiteit. Hierbij wordt beleid, beheer, planning, werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud steeds gemonitord. De resultaten daarvan bieden de mogelijkheid om de gekozen strategie met regelmaat te analyseren en bij te sturen indien nodig.

Werken volgens een lerend proces biedt meerdere voordelen:

  • aantoonbaar voldoen aan de eisen en wensen van de stakeholders (regelgevers, investeerders en bewoners)
  • betere financiële resultaten door gericht onderhoud
  • goed management en beperking van risico’s
  • beslissingen in onderhoud zijn gespecificeerd en gebaseerd op de gehele levenscyclus van assets

Een van de bijkomende voordelen is herkenbaarheid bij de stakeholders; de uiteindelijke gebruiker van de buitenruimte. Een goede monitoring maakt het mogelijk om naast traditionele, objectieve prestatie indicatoren ook zachte kanten als beleving en gevoel een waarde mee te geven. Wat de juiste strategie bij assetmanagement is, wordt bepaald door een afweging van de prestatie, de kosten en de risico’s. Assetmanagement is toe te passen in allerlei bestuursvormen en mede daardoor een enorm geschikte werkwijze voor asseteigenaren en assetmanagers bij overheid, scholen, ziekenhuizen en bedrijven.

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23