Advies &
ontwerp

Wij zijn mensen die ideeën verder brengen tot haalbare plannen. Met gedeelde verantwoordelijkheid en ruimtelijke kwaliteit als gevolg. Bijvoorbeeld door meervoudig ruimtegebruik als vertrekpunt te nemen. Door slim om te gaan met het vele water waar ons land van overloopt. Door beleving en beweging te stimuleren.

In het begintraject maken we steevast de sprong naar het eindtraject. Onze adviseurs bieden meerwaarde door technische kennis en inzicht in proces en budget. Gericht om het einddoel te bereiken door participatie, communicatie en vakmanschap.

Expertise

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23