Wijkgericht werken

Ideeën en inzet van bewoners vormen de basis van deze aanpak. Er wordt gekeken naar de behoefte van bewoners. Om wensen te realiseren gaan we uit van samen denken, keuzes maken en werken aan draagvlak bij andere bewoners. Samen doen vormt vervolgens de kritische randvoorwaarde voor succes.

Wij kijken mee naar de leefbaarheid van de buurt gecombineerd met ons technisch inzicht. Dit is een open en uitvoeringsgerichte aanpak die ook goed ingezet kan worden voor bedrijventerreinen om parkmanagement te realiseren.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23