Waterplannen

Binnen elke gemeente moet er voldoende ruimte voor water zijn. Niet alleen omdat water prettig is om naar te kijken, maar om wateroverlast te voorkomen. Want de gevolgen van de klimaatveranderingen zijn ook binnen gemeentegrenzen zichtbaar. Een waterplan bestaat uit maatregelen en ambities die ervoor zorgen dat het veilig en leefbaar wonen is.

Door de klimaatveranderingen valt er meer regen dan ooit. Als er in bestaande vijvers en sloten niet voldoende ruimte is om die regen op te vangen, is de kans op wateroverlast groter. In waterplannen besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan. Water moet daarnaast schoon en veilig zijn, zodat planten en dieren er in kunnen leven en kinderen er in kunnen spelen.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23