Technisch ontwerp

Om de leefbaarheid en kwaliteit te vergroten zijn gemeenten doorlopend bezig met het herindelen en verbeteren van sportvoorzieningen en -accommodaties. Wij denken actief mee vanaf de eerste ontwikkeling tot aan de beheerfase van de gerealiseerde voorzieningen. Hierbij worden diverse mogelijkheden belicht die aansluiten op uw specifieke situatie en de bijbehorende kosten (zowel de investerings- als de exploitatiekosten) inzichtelijk gemaakt. Zo kunt u als opdrachtgever een weloverwogen besluit nemen.

 

Niet alleen de eisen van de NOC*NSF zijn leidend voor het technisch ontwerp van een sportaccommodatie. De individuele gebruiker, sportverenigingen en -belanghebbenden binnen uw gemeente en de oplopende kosten voor onderhoud zijn leidend in het neerzetten van een haalbaar ontwerp. Door integraal te werken, in combinatie met de nieuwe bebouwing, zorgen wij voor een naadloze overgang van binnen naar buiten. Het spreekt voor zich dat duurzaamheidsaspecten hierbij standaard worden meegenomen.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23