Rioolontwerp

In Nederland is voor de meeste mensen een goed riool vanzelfsprekend. Om dat in te toekomst ook zo te houden streven wij altijd naar een integrale aanpak waarin de interactie tussen waterketen (riolering en zuivering) en het watersysteem (beken en sloten) duidelijk wordt. Daarnaast maken we inzichtelijk welke kansen er in het stelsel zijn om het functioneren te verbeteren.

Naast veiligheid en functioneren van het stelsel kijken we naar de hydraulische en biologische belasting van de rioolwaterzuiveringen, de vuilbelasting van het oppervlaktewater en de hydraulische belasting van het oppervlaktewater en de wijze van de sanering van de lozingen. Zo voorkomen we overlast en ongemak in te toekomst.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23