Privatisering

Mede door de toenemende regierol van de overheid, wordt er behoorlijk gediscussieerd over de kerntaken en ambities van de overheid. Voor overheden een reden om het beheer en de exploitatie van gemeentelijke accommodaties over te dragen aan derden (stichtingen en bedrijfsleven).

Verzelfstandigen of privatiseren kent verschillende vormen. Wij onderscheiden de volgende mogelijkheden:

•  Interne verzelfstandiging: apart gemeentelijk organisatieonderdeel, sportbedrijf;
• Externe verzelfstandiging: zelfstandige rechtspersoon met gemeentelijke invloed (stichting of BV met gemeente als groot aandeelhouder);
• Privatisering: zelfstandige rechtspersoon zonder gemeentelijke inbreng (bedrijfsleven).

Wij ondersteunen de opdrachtgever bij het inventariseren van bovenstaande mogelijkheden, waarbij de bestaande situatie, de lokale en regionale functies een belangrijke rol spelen. Nadat de gewenste beheervorm is bepaald, ontzorgen wij u bij de implementatie van de betreffende beheervorm.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23