Participatietrajecten

Als participatie een belangrijk onderdeel is van een project, kunt u kiezen voor begeleiding in het ontwerp, de uitvoering en evaluatie daarvan. Uit ervaring zien we dat bewoners niet altijd in staat zijn plannen daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen en dat niet iedere belanghebbende gehoord wordt.

Wij zorgen dat partijen beter met elkaar communiceren en op gelijkwaardige wijze. Wij bieden procesmanagers die een systeem voor (burger)participatie neerzetten en niet zozeer met de besluitvorming bezig zijn. Maar zich bezighouden met de algemene organisatie van het traject.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23