icon-close-black

Participatie aanpak

Participatie

Wij vinden participatie van burgers belangrijk bij de realisatie van projecten. Ook bij projecten die technisch van aard zijn is participatie van belang voor een succesvol eindresultaat. De rode draad in ons werk is het betrekken van burgers en andere relevante partijen in een zo vroeg mogelijk stadium. Daarmee zorgen we voor een leefbare omgeving waarin iedereen zich prettig voelt. Onze manier van werken sluit aan bij de nieuwe omgevingswet.

Toekomstbestendig

Door het vroegtijdig betrekken van burgers bij planvorming en uitvoering ontstaat meer draagvlak en een toekomstbestendig eindresultaat. Wij zorgen dat partijen beter en op gelijkwaardige wijze met elkaar communiceren om te komen tot mooie ideeën en plannen.

Praktisch en haalbaar

De (lokale) overheid heeft steeds vaker een ondersteunende rol. In de praktijk zien we dat invullen van die rol niet zo simpel is als het lijkt. Onze ervaring leert dat burgers goede ideeën hebben maar niet altijd zijn om die te vertalen naar praktische en haalbare plannen. Wij begeleiden trajecten waarin participatie van alle betrokkenen centraal staat. Samen met alle betrokkenen denken we na over wensen en behoeften. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat die wensen en behoeften zo veel mogelijk gerealiseerd worden.

Aanpak de Leefbare Straat

In onze aanpak ‘de Leefbare Straat’, staat een mooi eindresultaat met blije burgers en tevreden opdrachtgevers voorop. Dat bereiken we door inwoners, ondernemers en organisaties vroegtijdig te betrekken in een project. De Leefbare Straat werkt met vier duidelijke stappen. Door het gebruik van open data en de inzet van proactieve vakspecialisten garanderen wij een sneller proces en beter resultaat. Deze aanpak sluit dan ook volledig aan bij de nieuwe Omgevingswet.

Delen

Marieke Verhaaf

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Marieke.

+31 (0)6 235 649 02