Meerjaren onderhoudsplan

Het beheren van (sport) voorzieningen vraagt veel aandacht. Wij lichten jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden door om zo te bepalen waar de balans ligt tussen financiën en de beoogde kwaliteit.

 

Waar jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden vrij overzichtelijk zijn en een terugkerend karakter hebben, vinden natuurlijk ook renovaties plaats. Bij het opstellen van een renovatieplan wordt uitgegaan van renovatiecycli, urgentie en benodigde middelen. Hiermee wordt een planning opgesteld, waarin duidelijk wordt wat er de komende 10 á 15 jaar gerenoveerd moet worden.

Met de renovatieplanning heeft de gemeente grip op de jaarlijkse begroting. Bovendien kunnen de juiste afwegingen gemaakt worden en voorkomt u ad hoc beslissingen, plotseling hoge uitgaven en snel terugkerende renovaties.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23