Landschapsontwerp

Natuurontwikkeling, waterwinning, -berging of -zuivering, cultuurhistorisch erfgoed, het verbinden van stadsranden met het stedelijk weefsel of een combinatie daarvan. De inrichting van het buitengebied vraagt altijd om behoud en versterking van de aanwezige natuurlijke processen. Het ingrijpen in de natuurlijke omgeving, door inrichtings- en beheermaatregelen uit te voeren, vormt voor ons een middel om tot een optimale inrichting te komen en is nooit een doel op zich.

 

Onze kracht is het combineren van een analytische geest met creatieve en realistische ideeën. Het resultaat is een praktisch uitvoerbaar en stevig onderbouwd landschappelijk ontwerp. Wij hebben als doel meerwaarde te creëren door de koppeling te leggen tussen ontwikkelen, inrichten en beheren.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23