Kwaliteitsbeoordeling

Met een kwaliteitsbeoordeling kunnen afwegingen worden gemaakt voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. Het geeft inzicht in de huidige kwaliteit van een sportveld, rijbaan of groenvoorziening. De boordelingen vormen de basis voor het opstellen van een Meerjaren Onderhouds- en Renovatieplan of helpen u bij het houden van toezicht.

Voor beleidsvraagstukken vormen kwaliteitsbeoordelingen een middel om de juiste keuzes te maken. De functie van een veld of voorziening, de kwaliteit van de overige voorzieningen en de investeringen van de afgelopen jaren worden overzichtelijk weergegeven in een kwaliteitsmatrix. Waarvan vooraf de criteria voor worden vastgesteld.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23