icon-close-black

Klimaat adaptief ontwerpen

Klimaatverandering

Als plannenmakers voor de openbare ruimte staan ontwerpers, ingenieurs, technici en adviseurs de aankomende decennia voor een geweldige opgave. U heeft ongetwijfeld gehoord over duurzaamheid en klimaatadaptatie. In december 2015 zijn door de grote leiders hierover wereldwijde afspraken gemaakt in Parijs. Sinds die tijd worstelen veel vakmensen en organisaties met de vraag wat dit betekent voor de openbare ruimte en het landschap. We realiseren ons de noodzaak maar veel mensen weten niet hoe het geïmplementeerd kan worden.

Het heeft grote gevolgen voor de techniek, de planprocessen en de organisaties. Hittestress, verdroging, wateroverlast, energievraag, Co2-reductie, cradle to cradle. Het zijn allemaal onderwerpen die zich voor een groot deel afspelen in de stedelijke omgeving en het landelijk gebied. Dat betekent dat ontwerpers, technici en adviseurs, beheerders, aannemers etc. een grote bijdrage kunnen leveren aan een leefomgeving die aan de gevolgen van de klimaatverandering invulling geeft. Sterker nog, eigenlijk zouden deze partijen een voortrekkersrol moeten nemen in deze uitdagende vraag. Hier liggen kansen om onze meerwaarde als regisseur van de buitenruimte beter onder de aandacht te brengen.

Maatregelen

Maar het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte vraagt andere vaardigheden en een andere werkwijze van de specialisten dan we gewend zijn. Het begint bij de kennis en onderbouwing van de verschillende klimaatmaatregelen. Vaak betekent dat een verdieping in onderzoeken, techniek of het ontwerp. Vervolgens vraagt de vertaling van de maatregelen in de wijk een combinatie van creativiteit met technische kennis en kennis van de praktijk. Ten slotte is het creëren van begrip, draagvlak en bewustwording bij overheden, aannemers en burgers misschien nog wel de moeilijkste opgave.

Wij stimuleren en implementeren continu onderzoek en innovaties in de openbare ruimte. Voor een optimaal resultaat vraagt een klimaatadaptieve wijk dus ook om de samenwerking en allianties van verschillende deskundigen zoals de overheid, corporaties en de burgers.

Samenhang

Soms lijkt het ingewikkeld maar met een paar eenvoudige ingrepen kan snel veel resultaat worden bereikt. Maar zoals gebruikelijk in de buitenruimte zijn er ook tegengestelde belangen. Een voorbeeld: Door de bomen aan de zonzijde van de weg te positioneren wordt opwarming van de weg voorkomen maar ontstaan er ook conflicten met energieopbrengst van zonnepanelen op de daken. Om dan de juiste beslissing te nemen is kennis over de openbare ruimte, opwarming van de weg, zonnepanelen etc. en de samenwerking met deskundigen voor de ontwerpers en civiel technici essentieel.

De beste adviseurs, ontwerpers en ingenieurs zien deze kansen die het klimaat ons biedt en pakken ze met beide handen aan. Uit deze uitdaging en de nieuwe samenwerkingen ontstaat nieuwe energie.

Delen

Erik Eilander

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Erik.

+31 (0)6 239 668 39