Infiltratieberekeningen

Met behulp van een infiltratieberekening wordt de benodigde capaciteit van uw infiltratievoorziening vastgesteld. De toepassing van het type infiltratievoorzieningen is sterk afhankelijk van de situatie en vraagt maatwerk.

Een combinatie van theoretische berekeningen,  statisch of dynamisch, gecombineerd met onze praktijkervaring van de afgelopen 15 jaar. En een gezonde afweging tussen het functioneren, de risico’s en kosten. Wat is acceptabel en hoe betrekken we de inwoners van het gebied hierbij. Zo doen we wat mogelijk én zinvol is.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23