Haalbaarheidsstudies

Herstructurering of clustering van sportaccomodaties vragen vaak om nader onderzoek naar de behoefte- en capaciteit, de levensvatbaarheid van een vereniging en de voorzieningen die uw gemeente bezit. Zeker om een financiële oplossing in uw beleidsvraagstuk te onderbouwen. In een haalbaarheidsstudie geven wij u zicht op exploitatiekosten van de accomodaties, toekomstige ontwikkelingen en een visie op het accomodatiebeleid. Zo kunt u de haalbaarheid van een herstructurering beargumenteren.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23