icon-close-black

Gladheidsbestrijding

Strooibeleid

Elke gemeente is zelfverantwoordelijk voor het begaanbaar houden van de wegen in perioden van gladheid. Om tot een goed gladheidbestrijdingsplan (uitvoeringsplan) te komen is het raadzaam eerst het strooibeleid vast te stellen. Hierin maken we keuzes met betrekking tot prioritering, personele inzet, milieubelasting, kosten en communicatie.

Verschillende inzichten

Veel -met name samengestelde- gemeentes kampen met strooibeleid dat achterhaald is of niet past bij de wens om als een regiegemeente te opereren. Hierdoor worden soms delen van een gemeente in eigen beheer gestrooid terwijl andere delen zijn aanbesteed aan een aannemer. Ook over de zout inkoop wordt vaak verschillend gedacht (eigen inkoopbeleid vs. Regionale inkoop via bijvoorbeeld provincie).

Direct toepasbaar

Wij maken beleidsplannen die helder en haalbaar zijn én voldoen aan de vraag. De eerste stap in dit proces is een uitgebreide inventarisatie van de huidige situatie in de gemeente: welke bestaande plannen en programma’s hebben betrekking op het nieuw te schrijven beleidsplan en wat is daarvan de inhoud? Wij gaan met deze gegevens aan de slag. Op basis van onze ervaringen én in overleg met de opdrachtgever wordt een passend beleidsplan geschreven waar alle partijen mee aan de slag kunnen.

Delen

Erik Eilander

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Erik.

+31 (0)6 239 668 39