icon-close-black

Exploitatieberekening

Kosten en kwaliteit

Het realiseren van voorzieningen en accommodaties is een grote stap, maar het exploiteren ervan is zeker zo belangrijk. Met name kosten om de kwaliteit te waarborgen worden vaak onderschat. We hebben het dan niet alleen over de kosten voor beheer en onderhoud, maar ook over de kapitaalslasten, gebruikskosten en organisatiekosten.

Wij geven u inzicht in de exploitatielasten van sport- en welzijnsaccommodaties door middel van goed onderbouwde rekenmodellen. Dit inzicht is noodzakelijk als u aan de vooravond staat van belangrijke beslissingen over nieuwbouw, verbouw of mogelijk bezuinigingen op het gebied van sportaccommodaties en ander maatschappelijk vastgoed.

Harmonisatie afspraken

Er was een tijd dat elke sportvereniging met de gemeente zijn eigen afspraken maakte. Door gemeentelijke herindelingen, uitbreiding van sportparken of aanleg van een kunstgrasveld is er verschil ontstaan in tarieven en afspraken per vereniging. Gemeenten stellen zich nu de vraag op welke wijze ze de sportverenigingen gelijk kunnen behandelen.

Wij begeleiden gemeenten in het traject om te harmoniseren en een keuze te maken voor het meest passende stelsel. Hierin spelen de rolverdeling tussen gemeente en vereniging, de huurtarieven, maar ook de bijdrage van de vereniging aan de gemeenschap een rol.

"Wil je meer weten? Maak dan vrijblijvend een afspraak."
Silvain van de Wiel
06 833 979 89

Delen

Wim Glaap

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Wim.

+31 (0)6 502 379 39