Exploitatieberekeningen

Het neerzetten van voorzieningen en accommodaties is stap 1, maar het exploiteren van de voorziening is stap 2. Met name de kosten om kwaliteit te waarborgen zijn vaak ondoorzichtig. We hebben het dan niet alleen over de kosten voor beheer en onderhoud, maar ook over de kapitaalslasten, verbuikskosten en organisatiekosten. De kapitaalslasten bestaan uit een deel afschrijving, rente en inflatie. Bijvoorbeeld als de kleedkamers vervangen moeten worden, moet er wel geld beschikbaar zijn.

Wij geven u inzicht in de exploitatielasten van accommodaties. Dit inzicht is noodzakelijk als u aan de vooravond staat van belangrijke beslissingen of een mogelijke bezuiniging op het gebied van accommodatiebeleid. Dergelijke beslissingen kunnen uitsluitend genomen worden op basis van goed onderbouwde rekenmodellen.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23