icon-close-black

Bezuinigingsscan

Behoefte en capaciteit

Om een bezuinigingsscan uit te voeren op de verschillende sportaccommodaties in een gemeente, actualiseren wij de behoefte en capaciteitsberekeningen op basis van de ledenaantallen en de speelteams voor de komende seizoenen. Op basis van de exploitatieberekeningen en meerjaren onderhoudsplannen buitensport beoordelen wij of binnen de huidige begroting voldoende middelen zijn opgenomen om de sportaccommodaties in stand te houden.

Harmonisatie tarieven

Aan de hand van de uitkomsten van deze beoordelingen wordt door ons een voorstel tot harmonisatie van de tarieven opgesteld. De verenigingen spelen een belangrijke rol bij de verschillende vormen van zelfwerkzaamheid. Door ons worden de mogelijkheden in beeld gebracht en deze worden besproken met de verenigingen. Op basis hiervan wordt een voorstel opgesteld waarin de mogelijkheden zijn beschreven met de daarbij behorende financiƫle consequenties.

Op basis van de resultaten van bovenstaande onderdelen wordt een tarievenvoorstel opgesteld. De haalbaarheid van het voorstel wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk getoetst alvorens het voorstel wordt voorgelegd aan de verenigingen.

Communicatie

Binnen het totale proces is het van belang om de verenigingen tijdig te informeren en te voorzien van de juiste informatie. Uit ervaring is gebleken dat tijdens het proces tussentijds ook regelmatig overleg met het gemeentebestuur en de wethouder nodig is.

"Wil je meer weten? Maak dan vrijblijvend een afspraak."
Silvain van de Wiel
06 833 979 89

Delen

Wim Glaap

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Wim.

+31 (0)6 502 379 39