icon-close-black

Omgevingscheck

Sociale behoeften

In het kader van de Leefbare Straat zijn wij op zoek naar de mening en inbreng van de omgeving. Goede ideeën worden haalbare ideeën als deze passen binnen wettelijke kaders en de fysieke omstandigheden.

Fysieke omstandigheden

Newae is in staat om op hoofdlijnen de fysieke omstandigheden in kaart te brengen op basis van een terreininventarisatie en bestudering van openbare gegevens en de beschikbare gegevens van derden. Zo wordt een inschatting gemaakt van de verschillende factoren (bodemgesteldheid, zettingen, grondwater), die een rol kunnen spelen bij de realisatie van een project in de buitenruimte.

Op basis van actuele bestemmingsplannen zal de projectlocatie worden gescand. Waarna wij bepalen welke aandachtspunten en maatregelen noodzakelijk zijn bij de realisatie van de projecten Te denken valt aan maximale bouwhoogten, water, archeologie et cetera.

Bestemmingsplan

Als het nodig is, stellen wij de bestemmingsplanprocedure in werking. Onze ervaring is dat met creativiteit en een goed doordacht plan dat meestal niet nodig.

Delen

Silvain van de Wiel

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Silvain.

+31 (0)6 833 979 89