icon-close-black

Begraafplaatsen

Meer dan een begraafplaats

In elke Nederlandse gemeente is wel een begraafplaats te vinden. Een begraafplaats is meer dan een plek om onze dierbaren een laatste rustplaats te geven. We bezoeken een begraafplaats om onze dierbaren te herinneren en te gedenken. Het kan ook een prettige plek zijn om te wandelen, troost te vinden of rust te zoeken.

Ontwikkelingen

Hoewel onze samenleving in toenemende mate vergrijst, is er een daling van het aantal traditionele begrafenissen te zien. Tegelijkertijd neemt de vraag naar natuurbegraven toe. Daarnaast kiezen mensen vaker voor alternatieve vormen van lijkbezorging. Het realiseren van een efficiënte en effectieve organisatie van een begraafplaats met een kostendekkende exploitatie, is al niet eenvoudig. Maar als gevolg van de daling van het aantal begravingen wordt dat niet makkelijker. Het kostendekkend maken van een begraafplaats vraagt daarom om beleid voor de lange termijn. Daarbij gaat het niet alleen om inrichtingsaspecten van een begraafplaats. Ook landschappelijke en planologische voorwaarden spelen een belangrijke rol.

Participatie

Omdat wensen over de manier van begraven en herdenken veranderen, zoals bijvoorbeeld keuzes over natuurbegraven, is het belangrijk mensen te betrekken bij planvorming en uitvoering. Participatie van belanghebbenden in projecten is een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkwijze, óók als het gaat om een begraafplaats. Onze aanpak zorgt voor een integrale benadering en een grote mate van betrokkenheid. Op deze manier zijn onze projecten duurzaam en toekomstbestendig.

Integrale visie

Newae maakt beleid vanuit een integrale visie op de begraafplaats. We kijken naar exploitatie, kwaliteit- en dienstenniveau, behoefte- en capaciteit en ontwikkelingen. Daarnaast ondersteunen we bij beheer, administratie, wet- en regelgeving, ontwerp en uitvoeringsvoorbereiding. Newae onderzoekt per situatie de haalbaarheid van ambities die in samenwerking met de opdrachtgever zijn gesteld. Samen met alle betrokkenen realiseren we een prettige ruimte om onze dierbaren te herdenken.

Delen

Marieke Verhaaf

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Marieke.

+31 (0)6 235 649 02