Beeldbestekken

Steeds meer beheerders van de openbare ruimte werken met kwaliteitshandboeken, beeldbestekken en bewonersschouwen. Kenmerkend daarbij is het gebruik van beelden/foto’s en nieuwe meetmethoden om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten en te beschrijven. In tegenstelling tot het sturen op budgetten en frequenties wordt er dan gestuurd op de output.

Beeldgericht werken stelt u in staat om vraaggericht te werken voor bewoners en bestuur. Met behulp van herkenbare foto’s en eisen zijn belanghebbenden binnen en buiten de organisatie beter te informeren over de doelstellingen en de resultaten van de verschillende beheermaatregelen.

Sommige gemeenten willen een stap verder. Bij hun is de kwaliteit in sommige gevallen niet meer het beoogde doel maar et effect dat ermee wordt bereikt staat juist centraal. Het gaat hierbij bijvoorbeeld niet om hoeveel centimeter een grasspriet mag zijn, maar dat een trapveldje geschikt moet zijn om jaarrond op te spelen en rennen. Deze outcome staat centraal voor de gebruiker, dat is wat ervaren wordt. Daarom kiezen steeds meer gemeenten voor deze innovatieve contractvormen.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23