Afkoppeladvies

De waterketen in steden kent veel problemen. Door anders om te gaan met regenwater in het stedelijk gebeid kan de relatie tussen watersystemen en de leefomgeving worden verbeterd. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van schone verharde oppervlakken van de riolering waardoor regenwater niet in het afvalwaterriool komt. In nieuwe wijken is dit doorgaans het uitgangspunt.

Uit onderzoek naar de kansen en belemmeringen van afkoppelen in bestaand stedelijk gebied blijkt dat afkoppelprojecten die uitsluitend gericht zijn op het optimaliseren van de waterketen, uit financieel oogpunt moeilijk haalbaar zijn. Afkoppelprojecten die meerdere doelen dienen, zoals infiltratie, versterking stedelijke groen-/blauwstructuur en bron voor waterwinning, en waarbij een koppeling met stedelijke renovatie en herstructureringsactiviteiten plaatsvindt, zijn financieel veel eerder realiseerbaar.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23