Accomodatiebeleid

Het verenigingsleven als maatschappelijke functie,voor leefbaarheid in de kernen óf ontmoetingsplaats. In onze participatiemaatschappij hebben verenigingen een steeds belangrijkere rol. De accommodatie is de basis om de bewoner de gelegenheid te geven tot bijvoorbeeld sport of beleven van vormen van kunst. Een actief accommodatiebeleid met een duidelijke visie is belangrijk om geen onnodige uitgaven te doen en te bepalen wat de rolverdeling is tussen gemeente en gebruiker.

Een gericht beleid begint bij de analyse van behoefte in uw gemeente, de aanwezige capaciteit aan voorzieningen, de demografische ontwikkelingen en trends. Resultaten uit dit onderzoek kunnen leiden tot een modellenstudie,  haalbaarheidsonderzoek of beheer- en exploitatieoverzicht.

Mogelijke antwoorden in de visievorming kunnen leiden tot het anders insteken van de beheer- en organisatievormen, verenigingen te begeleiden naar meer zelfwerkzaamheid, herstructurering of clustering van diverse functies in een multifunctionele accommodatie.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23