icon-close-black

Accommodatiebeleid

Maatschappelijk vastgoed speelt een belangrijke rol bij het verenigingsleven en de leefbaarheid in kernen of als ontmoetingsplaats voor mensen in de buurt.

In de huidige participatiemaatschappij vervullen verenigingen een steeds belangrijkere rol. De accommodatie is de basis om de inwoners de gelegenheid te geven tot bijvoorbeeld sport, cultuur of kunst. Een actief accommodatiebeleid met een duidelijke visie is belangrijk om geen onnodige uitgaven te doen en te bepalen wat de rolverdeling is tussen gemeente en de gebruikers.

Accommodatiebeleid begint bij de analyse van de behoefte in uw gemeente, de aanwezige capaciteit aan maatschappelijke voorzieningen, de demografische ontwikkelingen en trends. Resultaten uit dit onderzoek geven inzicht in het gebruik en exploitatie van de accommodaties, kunnen leiden tot een modellenstudie, een haalbaarheidsonderzoek of  beheer- en exploitatieberekeningen.

Mogelijke antwoorden in de visievorming kunnen leiden tot het anders insteken van de beheer- en organisatievormen, verenigingen of organisaties te begeleiden naar meer zelfwerkzaamheid, herstructurering of clustering van diverse functies in een multifunctionele accommodatie. Samen op weg naar een stevige sociale basis als pijler van onze toekomstige samenleving.

Delen

Wim Glaap

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Wim.

+31 (0)6 502 379 39