Accommodatie-advies

Gemeenten zijn continu bezig zijn met het herindelen en verbeteren van de voorzieningen in hun gemeente. Huidige locaties van sportaccommodaties zijn vaak omgeven door bebouwing waardoor eventuele uitbreidingen onmogelijk zijn geworden. Ook het samenvoegen van verschillende sporten en ook accommodaties met kunst-, cultuur- en welzijnsfuncties vormt een aanleiding voor het verplaatsen en ontwikkelen van nieuwe accommodaties.

Wij denken vanaf de initiatieffase mee in het ontwikkelen van een visie, het doen van een haalbaarheidsstudie tot en met de beheersfase van de gerealiseerde accommodaties. Aan de hand van capaciteitsberekeningen en bezettingsplannen helpen wij het ontwerp optimaal af te stemmen op de behoefte. Met de juiste kennis op het gebied van realisatie en beheer en een gezonde dosis inventiviteit worden de mogelijkheden van een nieuwe of bestaande situatie zichtbaar gemaakt.

Gerelateerde diensten

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23