icon-close-black

Analyse & Onderzoek

Kwantitatieve analyse van de beschikbare data en onderzoek van de projectlocatie.

Proces & Participatie

Begeleiding van het proces en betrekken van álle belanghebbenden.

Advies & Ontwerp

Wat kunnen we met elkaar realiseren en hoe ziet dat er dan uit?

Beheer & Beleid

Hoe gaan we om met de buitenruimte en wat willen we op termijn bereiken?

Wim Glaap

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Wim.

+31 (0)6 502 379 39