de Leefbare Straat

Nederland is een druk land, over elke vierkante meter wordt nagedacht. Het is onze drijfveer om alle vierkante meters zo goed mogelijk te benutten. Wij zien het als onze taak de buitenruimte in Nederland in duurzame balans te brengen en te komen tot een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Dat noemen we ‘de Leefbare Straat’.

In een participatiesamenleving komt steeds meer ruimte voor initiatieven van onderop. De Omgevingswet zal een andere aanpak van ingenieursbureaus en gemeenten eisen. Onze aanpak is gericht op draagvlak creëren en resulteert in blije burgers. Dat doen wij door bij herinrichtingen gezamenlijk deel te nemen in projectteams van bewoners en ambtenaren. Hierbij is het essentieel dat een ontwikkeling duurzaam, veilig, prettig, klimaatbestendig, functioneel en betaalbaar wordt gerealiseerd.

‘De Leefbare Straat’ betekent werken aan een oplossing met een gaaf en haalbaar inrichtingsplan met groen en water, waar burgers nog jarenlang van profiteren. Ruimtelijke adaptatie is voor ons vanzelfsprekend. Onze visie van ruimtelijke adaptatie is een leefomgeving die klimaatbestendig, toekomstbestendig en duurzaam is.

Wij maken plannen voor het heden én de toekomst. Op basis van demografische gegevens hebben wij een beeld van de huidige gebruikers van de openbare ruimte in een bepaald gebied. Deze gegevens geven ons ook inzicht in de gebruikers over 10 of 20 jaar. Wij werken in onze planvormingen daarom met korte en (middel)lange termijnen.

Tool “de Leefbare Straat”

Hoe groot de uitdaging ook is, in elk project streven we naar de Leefbare Straat als resultaat. Dit bereiken we onder meer door te werken met de tool “de Leefbare Straat”. Wil je meer weten kijk dan bij onze inzichten.

 

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23