CO2-prestatieladder

Newae heeft een CO2-bewustcertificaat op niveau 3. De CO2-prestatieladder is ontwikkeld om bedrijven uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Dit houdt concreet in dat wij nadenken over energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

De ladder daagt ons uit om op vier vlakken te presteren:

 1. INZICHT: inzicht in de eigen CO2-uitstoot en die van onze leveranciers
 2. CO2 REDUCTIE: permanent zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de bedrijfsvoering en projecten terug te dringen
 3. TRANSPARANTIE: die maatregelen daadwerkelijk uitvoeren en bovendien de verworven kennis transparant delen
 4. PARTICIPATIE: samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Praktische vertaling

Dit werkt in de praktijk als volgt:

 1. Het energieverbruik van Newae kun je vinden op de volgende website: www.duurzameleverancier.nl. Door te zoeken op Newae vind je daar onze CO2 footprint.
 2. Alles over ons energiebeleid, behaalde prestaties, onze reductiedoelstellingen en de manier waarop wij dat aanpakken, staat verwoord in het Energie Management Actie Plan.
 3. Om intern en extern transparant te zijn over wat wij doen en op welke manier, communiceren wij regelmatig over onze ambities en maatregelen. Hier vind je het actuele nieuws.
 4. CO2 verminderen doen wij niet alleen als Newae, maar met de wereld om ons heen. Daarom vraagt de CO2 prestatieladder om op de hoogte te blijven van sector- en keteninitiatieven om de CO2 -uitstoot te verminderen en daarin actief te participeren.

Newae maakt zich sterk voor de Contactgroep GROEN Noord-Brabant. Deze stichting is een netwerk voor ambtenaren met een gedeelde passie voor groen. De Contactgroep Groen stimuleert ervaring- en kennisuitwisseling door het organiseren van twee themabijeenkomsten per jaar (zie ook website cggnb.nl).

Doelstellingen

Het doel voor 2018 en 2019 is een verdere reductie van de CO2-uitstoot per FTE en trachten meer gebruik te gaan maken van alternatieve energiebronnen.

Om exact te zijn:

  • Een emissiereductie van in totaal 25% in 2018 en 2019 ten opzichte van de CO2-emissie per FTE in het referentiejaar 2011 (8,7 ton CO2 per FTE).
  • Een emissiereductie bewerkstelligen binnen zowel scope 1 (maximaal 101,4 ton CO2 per FTE) als scope 2 (maximaal 69,1 ton CO2 per FTE).
  • Het verruimen van alternatieve energiebronnen door middel van het overstappen op groene stroom in Bilthoven of Veghel.

Maatregelen

Bij vervanging van leaseauto’s kiezen voor auto’s met een lagere CO2 uitstoot. Dit wordt verwerkt in het overzicht met normleasebedragen per functiegroep.
Bewustwording en stimuleren van zuiniger rijgedrag.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Newae draagt zorg voor het duurzaam in stand houden van onze planeet. Dat blijkt uit onze ambities op het gebied van CO2-reductie. Maar Newae heeft ook aandacht voor de omstandigheden van de mens. Tot slot willen we vooral ook continuïteit in zaken aan blijven bieden: People, Planet, Profit.

Daarom spiegelen wij momenteel onze werkwijze aan diverse streefwaarden en -normen. Omdat wij op een maatschappelijk verantwoorde wijze willen blijven ondernemen !!

Samen zorgen voor minder CO2

Relevante links & documenten:

 

Vestigingen

Newae Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven
 +31(0)30 232 30 90

Newae Veghel
Poort van Veghel 4933
Postbus 501, 5460 AM Veghel
 +31(0)413 24 66 01

Newae Diemen
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
 +31(0)85 018 65 32

Newae Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht
 +31(0)43 820 03 23