icon-close-black

Kunstgras met rubber of kurk?

Mogelijke milieu- en gezondheidsrisico’s rubbergranulaat
In het najaar van 2016 wijdde Zembla een uitzending aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat in kunstgras voetbalvelden, waarop een brede maatschappelijke discussie ontstond over het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden en de mogelijke milieurisico’s die dit met zich meebrengt. Door de koepel van milieuorganisaties werden aangiften gedaan tegen gemeenten, sportclubs en bandenleveranciers.

Wanneer belangrijke maatschappelijke thema’s breed in de media uitgemeten worden, kun je dit niet negeren en moet je hier als overheidsinstantie of ondernemer iets mee doen. Als adviseurs voor de buitenruimte doen wij graag een onpartijdig, adviserend onderzoek, waarbij we de mogelijkheden van de verschillende materialen, wet- en regelgevingen en wensen van de eindgebruiker tegen het licht houden.

Gemeenten willen weten wat er speelt op het gebied van milieu en gezondheid en of dit, naast de financiële component, aanleiding kan geven om een ander infillmateriaal dan rubbergranulaat toe te passen. Newae heeft dit met een beleidsnotitie helder in beeld gebracht en deed hiervoor onafhankelijk onderzoek. Dit bestond enerzijds uit een analyse op basis van de gezondheidsonderzoeken en milieukundig onderzoek van RIVM en ECHA en anderzijds uit eigen brancheonderzoek naar hittestress en verspreiding van microplastics.

“Met deze beleidsnotitie hebben we goed in beeld gebracht wat er speelt binnen de totale sector: we hebben de onderlinge verschillen van de diverse infillmaterialen inzichtelijk gemaakt en tevens alle milieukundige aspecten onder de loep genomen."
Wim Glaap
Adviseur Newae

Delen

Actueel

Wim Glaap

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Wim.

+31 (0)6 502 379 39