icon-close-black

Efficient accommodatiebeleid

Ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking doet aan sport en jaarlijks besteden consumenten in Nederland meer dan drie miljard euro in deze markt. Sport is dus maatschappelijk en economisch van groot belang. Binnen onze woon- en leefomgeving wordt veel tijd doorgebracht op sportaccommodaties, parken en recreatieterreinen. Daarom wordt door veel gemeenten veel geld geïnvesteerd in goede sport- en recreatiefaciliteiten. Maar hoe zorg je dat deze bedragen op de juiste manier besteed worden?

Bewegingsbeleid van gemeenten is erop gericht om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Dus is het noodzakelijk om te beginnen bij het opstellen van beleid en het onderzoeken van de benodigde capaciteit en behoefte. Het is dan niet voldoende om te kijken naar landelijke gegevens. Met name de laatste jaren geven de krimpproblematiek, de vergrijzing van de bevolking en de decentralisaties een extra dimensie bij het opstellen van de diverse beleidsplannen. Juist door ook te kijken naar lokale ledenaantallen van verenigingen en maatschappelijke en demografische ontwikkelingen van de stad, kan de gewenste capaciteit scherper worden bepaald.

Sport is trendgevoelig. En trends volgen elkaar in een snel tempo op. Heeft u als gemeente al nagedacht over de wensen en eisen die een millennial stelt aan sport- en recreatieve voorzieningen? Elke generatie sport op zijn eigen manier. Het is dan ook een behoorlijke uitdaging om de wensen en eisen van de bewoners te beantwoorden in de ontwikkeling van een nieuwe voorziening. Daarom is het belangrijk veel aandacht te besteden aan het proces (overleg met gemeentebestuur, verenigingen en de directe omgeving) en de exploitatie van de betreffende voorzieningen.

Tenslotte is bij het opstellen van het ontwerp de realiseerbaarheid leidend. Ervaring leert dat voortschrijdend inzicht een bekend fenomeen is in de sportwereld. Kies dus voor een proces waarbij een kostenraming bij eventuele wijziging continue kan worden aangepast. Deze kostenraming dient tevens voor aanvragen van het benodigde krediet.

Delen

Actueel

Wim Glaap

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Wim.

+31 (0)6 502 379 39