icon-close-black

Omgevingswet in de praktijk

Als samenleving zijn we het over één ding eens; dat iedere gemeenschap recht heeft op een vitale, veilige en leefbare omgeving. Om die reden heeft Newae een aanpak – de Leefbare Straat –ontwikkeld, met het doel om de inwoners en ondernemers van wijken en buurten een middel in handen te geven waarmee ze hun wensen voor hun omgeving beter kenbaar kunnen maken.

Tijdens de vakbeurs openbare ruimte laten wij u graag aan de hand van een voorbeeldproject zien hoe onze aanpak in de praktijk werkt. Samen met bewoners en lokale ondernemers hebben we een ‘gewone’ opdracht laten groeien van ‘het inrichten van een functioneel plein’ naar het co-creëren van een ‘sfeervol plein’ dat bijdraagt aan zowel de sociale behoeften van inwoners en bezoekers als de economische belangen van lokale ondernemers.

Het afgelopen jaar hebben we ook onze digitale tool verder ontwikkeld waardoor we steeds beter in staat zijn gebiedsgerichte data te analyseren en te benutten. Wij kunnen nu beter inspelen op de behoeften van mensen. We zien hiervoor ook belangstelling vanuit het sociaal domein en merken dat deze integrale benadering nu al binnen onze projecten resulteert in grote mate van betrokkenheid van ambtenaren en belanghebbenden. Door te investeren in participatie en het leggen van verbindingen tussen betrokkenen, ontstaat eigenaarschap bij die betrokkenen en daarmee bereiken we duurzame en toekomstbestendige resultaten.

"De fysieke leefomgeving heeft grote invloed op het creëeren van sociale waarden in de wijken."
Behzad Rezaei
Connect to Participate

Delen

Actueel

Erik Eilander

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Erik.

+31 (0)6 239 668 39