icon-close-black

de Leefbare Straat

Het betrekken van inwoners bij planvorming en uitvoering van projecten in de openbare ruimte, is een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkwijze. Communicatie met de klant en betrokkenheid van de eindgebruikers vinden we belangrijk. We combineren vakinhoudelijke kennis met praktische en haalbare adviezen. Deze manier van samenwerken noemen we ‘De Leefbare Straat’.

Onze aanpak zorgt voor een integrale benadering en een grote mate van betrokkenheid van inwoners. Door te investeren in participatie en het leggen van verbindingen tussen beleidsterreinen ontstaan duurzame en toekomstbestendige resultaten. Hierdoor bereiken we nog meer en is de toegevoegde waarde groot.

Meer weten over de Leefbare Straat in de praktijk? Neem een kijkje op www.deleefbarestraat.nl

Aanpak met 4 basisstappen

de Leefbare Straat brengt het fysiek domein en het sociaal domein dichter bij elkaar. Hoe je van een technische uitdaging een project maakt waar je blij van wordt.

 • Stap 1. Verkennen
  We maken een ‘Quickscan’ van de projectlocatie op basis van (digitale) databronnen die inzicht geven in de fysieke en sociale omgeving van een project. Met deze informatie bedenken we hoe we het maximale effect bereiken met onze inspanningen en het beschikbare budget.
 • Stap 2. Verdiepen
  We stemmen de kaders van het project af op de verzamelde fysieke en sociale gegevens, kiezen een passende communicatievorm en participeren met de inwoners. Zo komen we er achter wat er nog meer leeft in de wijk.
 • Stap 3. Ontwerpen
  Draagvlak is een essentiële randvoorwaarde voor het slagen van een project. Daarom ontwerpen wij altijd samen met belanghebbenden. Belangen lopen vaak uiteen, maar ervaring leert dat met de juiste aanpak begrip ontstaat voor elkaars behoeften.
 • Stap 4. Benutten
  Wij krijgen energie van plannen die daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het behalen van de doelen, dat is waar wij het voor doen. Daarom houdt een project niet op na de oplevering. We monitoren het project zodat het beoogde succes inzichtelijk wordt en we eventueel kunnen bijsturen. Uitgangspunt is dat we met elkaar iets maken dat we goed kunnen gebruiken en kunnen beheren of onderhouden.

Tool de Leefbare Straat

Nieuwsgierig geworden? Wil je zelf aan de slag met de Leefbare Straat? Bestel dan gratis onze tool.

Tool bestellen

Klimaatbestendig

De Leefbare Straat houdt rekening met een veranderend klimaat. Nederland zal in de toekomst meer extremen in neerslag, droogte en hitte ervaren. Wij bereiden ons hierop voor door klimaatbestendig te ontwerpen.

Klimaatbestendige wijk

Duurzaam

We moeten zuinig met Nederland om gaan. Daarom zoekt de Leefbare Straat naar duurzame oplossingen door zo veel mogelijk energiezuinige, lokale en natuur eigen methoden en materialen te gebruiken. Zo onderzoekt de Leefbare Straat al vroeg in het processen of duurzame alternatieven mogelijk zijn. Dit bespaart moeite, geld en de natuur.

Blauwe Sportparken

Sociaal

Mogelijkheden tot ontmoeting tussen de buurtbewoners is wat een straat verheft tot een eigen buurt. Daarnaast maakt buurtcohesie de bewoners gezonder, gelukkiger en weerbaarder tegen tegenslagen. De Leefbare Straat heeft speciale aandacht voor het sociale aspect van ruimte. Zo creëren wij vitale, leefbare omgeving.

Vingerhoekhof

Veilig

Veiligheid is het hoogste goed in een omgeving. De Leefbare Straat garandeert een ontwerp waarin ongewenst gedrag wordt ontmoedigd en een veilig gevoel heerst.

Water­berging als ijsbaan

Functioneel

Met de Leefbare Straat wordt een omgeving naar de hoogste functionaliteit ontworpen. Bewoners en ondernemers moeten zonder moeite kunnen leven en werken. Hiervoor schuwen we niet de vereisten en gemakken innovatief te verwerken door middel van bijvoorbeeld sensortechnologie, ondergrondse containers en buurtplatforms.

Klimaat­adaptatie Flevoland

Prettig

De Leefbare Straat streeft naar een prettige omgeving, waar ruimte en mogelijkheid is te wonen in gemak. Onze ontwerpen zijn slim en simpel, zodat de omwonenden hier zonder gedoe van kunnen genieten.

Ombouw hockey­velden
Erik Eilander

Heb je een vraag?

Neem dan direct contact op met Erik.

+31 (0)6 239 668 39